Екологичното ниво на електромобила зависи от държавата, в която се движи

Нови данни показват, че електромобилите увеличават своя принос към защитата на климата, тъй като производителите на електроенергия се насочват към по-зелени решения

14:00 | 14 май 2023
Автор: Николета Рилска
Снимка: Bing Guan/Bloomberg
Снимка: Bing Guan/Bloomberg

Електрическите автомобили са толкова зелени, колкото и енергията, която използват за зареждане на батериите, като нивото на екологичен принос варира в зависимост от страна, в която се използва превозното средство, пише Wall Street Journal, цитирайки нов анализ на емисиите от енергийният сектор през 2022 г.

Данните за продажбите на автомобили по света показват, че все повече хора купуват електрически превозни средства, които не отделят въглероден диоксид, когато се движат. Но въздействието на електромобила, който заменя конвенционалния автомобил с двигател с вътрешно горене, върху общите емисии зависи от това как се произвежда енергията, използвана за зареждане на неговата батерия.

Проучването на мозъчния тръст Ember за емисиите от енергийния сектор  показва, че в някои части на света, като Китай, електричеството, използвано за зареждане на електромобилите, идва до голяма степен от въглищните централи – основният замърсител на атмосферата с въглеродни емисии. По този начин положителното въздействие на електромобилите върху климата е значително понижено, като през 2022 г. производството на електроенергия в Китай генерира 530 грама въглероден диоксид на киловатчас.

За сравнение, през същата година енергийният сектор на САЩ генерира 368 грама въглероден диоксид на киловатчас, което означава, че шофирането на електромобил в страната отделя много по-малко парникови газове, отколкото в Китай или дори в Германия или Япония.

След десетилетие на устойчив спад въглеродните емисии от енергийния сектор в Германия нараснаха с над 5% през миналата година спрямо предходната година до 386 грама въглероден диоксид на киловатчас, тъй като най-голямата икономика в Европа закри своята ядрена енергетика и замени руския природен газ с въглища. Това превръща шофирането на електромобил в Германия по-малко щадящо климата, отколкото същата дейност в САЩ или във Франция.

В САЩ около 60% от електроенергията, произведена миналата година, е генерирана от изкопаеми горива, около 18% от ядрена енергия и 22% от възобновяема енергия, сочат данни на Администрацията за енергийна информация.

САЩ често се възприемат като страна, която обича да кара големи конвенционални коли, но въпреки това те постигат значителен напредък в намаляването на емисиите в енергийния сектор, изтъкват от Съюза на загрижените учени, екологичен мозъчен тръст, базиран в Кеймбридж.
Дейвид Райхмут, съавтор на последното проучване на Съюза за електромобилите, посочва, че тъй като расте делът на възобновяемите енергийни източници в общия енергиен микс на САЩ, кумулативните емисии в енергийния сектор спадат и това означава, че електромобилите стават по-чисти, защото се произвеждат по-малко въглеродни емисии.

Независимо от това къде се карат, електромобилите винаги са по-благоприятен за климата избор спрямо аналозите с двигател с вътрешно горене, показват последните проучвания, публикувани от Европейската агенция по околна среда и Международната агенция по енергетика (МАЕ). През 2020 г. например експерти от Кеймбридж, Англия и Нидерландия установяват, че шофирането на електрически автомобил щади повече климата от конвенционалните коли в 95% от страните по света.

Такъв е и случаят, когато се вземат предвид емисиите, отделени по време на производството на батерии и добива на металите, необходими за производството на батерии, голяма част от общия въглероден отпечатък на електромобила през целия му експлоатационен живот. МАЕ публикува данни през октомври миналата година, показващи, че дори когато се използват суровини за батерии, добити п най-нещадящ климата начин, електромобилите произвеждат по-малко от половината емисии на въглероден диоксид от колите с двигатели с вътрешно горене.

И тяхната климатична ефективност се подобрява. Въглеродните емисии от производството на електроенергия в световен мащаб са намалели с 11% от 2007 г., когато достигнаха своя връх от 489 грама въглероден диоксид на киловатчас, изтъква Ember в своя доклад Global Electricity Review за 2023 г.

Все пак различните начини, по които страните произвеждат енергията, която захранва електромобилите, означава, че все още има големи разлики в емисионната ефективност при шофиране на електромобили по света.

Въглеродните емисии в Европейския съюз (ЕС) са намалели с близо една пета през последното десетилетие, тъй като по-строгите стандарти за емисии на блока имат ефект, изтъкват от Ember. Но дори в рамките на ЕС нивото на климатична ефективност варира според отделните страни. Най-чисти са електромобилите в Норвегия, тъй като страната генерира над 90% от електроенергията си от водноелектрически централи. Енергетиката на Норвегия отделя 27 грама въглероден диоксид на киловатчаса през 2022 г., докато Франция получава над 40% от електричеството си чрез ядрени централи, като въглеродният интензитет на нейната енергетика достига 85 грама въглероден диоксид на киловатчас.

Полша, една от страните в ЕС с най-силно замърсяващ енергиен сектор, генерира голяма част от своята електроенергия чрез въглища. Над 70% от електричеството идва от централи, захранвани с въглища, като енергетиката на Полша отделя 635 грама въглероден диоксид на киловатчаса през 2022 г.

Икономиките на БРИКС – Бразилия, Русия, Индия, Китай и ЮАР – някога смятани за основни двигатели на глобалния растеж, отчитат огромни разлики при генерирането на въглеродни емисии въз основа на техните енергийни сектори.

Бразилия се развива бързо, когато става въпрос за налагане на вятърната енергия и другите чисти източници на електричество. Възобновяемата енергия представлява около 92% от енергийния сектор на страната, изчислява МАЕ. В резултат на това енергетиката на Бразилия генерира 102 грама въглероден диоксид на киловатчаса през 2022 г.

От друга страна енергетиката на Индия разчита предимно на въглища, петрол и природен газ, като отделя през миналата година 632 грама въглероден диоксид на киловатчас.

Китай е най-големият пазар на електромобили в света. Изцяло електрическите превозни средства представляват 22% от продажбите на нови автомобили за миналата година в сравнение с около 12% в Европа и около 6% в САЩ. Въпреки че емисиите на Китай са високи в сравнение с други големи икономики, те са намалели от преди няколко години и се очаква да спаднат още повече, тъй като страната увеличава дела на ядрената енергия.

В световен мащаб вятърът и слънчевата енергия сега представляват около 12% от производството на електроенергия, а 60 държави, включени в проучването на Ember, генерират повече от 10% от енергията си от вятърни и соларни паркове. Анализаторите на Ember изтъкват, че глобалното производство на електроенергия наближава повратна точка, при която почти целия ръст в търсенето на електроенергия ще се посрещне от разширяването на възобновяемата енергия.