BoE подрежда приоритетите си

Гай Джонсън, Джонатан Феро Bloomberg

07:43 | 6 ноември 2021
Обновен: 09:44 | 9 ноември 2021
Преводач: Мария Попова

Изглежда те се опитват да подредят приоритетите си, опитват се да отправят ясно послание, да уточнят последователността на действията си. За мен е интересно, че членове на комисията като Катрин Ман, която наскоро беше назначена в Bank of England, настояват, че може би трябва да се намалят количествените облекчения и едва тогава да се помисли за посоката на лихвените проценти.

Според мен това е обсъждане на последователността и изглежда има съпротива срещу оценките на пазара. Щеше да е интересно да видим как би било прието посланието, ако бяха повишили лихвите, а после да кажат нещо от сорта на: „Това, което ни е нужно е да контролираме бъдещите послания, смятаме че инфлацията ще се понижи до нивото, което целим.“ За сега, посланието все още е доста объркващо, но те се опитват да го подредят.

Катрин Ман гласува за прекратяване на количествените облекчения. Очаква се програмата да приключи след месец. Как го тълкувате? На мен ми изглежда странно, че гласуването по лихвите е със седем на два гласа, а един глас е подаден за прекратяване на програмата само с месец по-рано.

Точно в това е въпросът. Става дума за подреждане на приоритетите. Защото може да се окажем в ситуация, в която повишаваме лихвите, но продължаваме с количествените облекчения. Дали искаме да го направим в този ред или в обратния?

Това е като при Фед: моментът, в който Фед искат да повишат лихвите е ясен – първо ще свием стимулите, а после ще повишим лихвите. Пазарът е наясно – свиване на стимулите, а после повишаване на лихвите. Но във Великобритания е малко по-объркващо. Затова може би е нужно по-ясно дефинирано послание относно последователността на действията: приключват количествените облекчения, свиват се стимулите и после се вдигат лихвите.