МВФ очаква изместване на ръста от производство към услуги в Япония

Ранил Салгадо, директор на мисията на МВФ в Япония

20:30 | 22 октомври 2021
Преводач: Мария Попова

По отношение на японската икономика, вие понижавате прогнозата си за БВП от 2,8% до 2,4%. Данните за износа тази седмица показват рязък спад – той все още нараства, но темпът, инерцията намалява. Доколко това се дължи на ограниченията в снабдителната верига? В каква степен те ще са в тежест на ръста на БВП и колко продължителни ще бъдат?

Смятам, че данните за производствената активност, които видяхме днес са добри. Добре е и, че услугите бележат ръст и смятам, че тази тенденция ще се запази и в бъдеще в Япония. Заради положителното развитие във ваксинациите и спада на заболелите от Ковид, ние очакваме известно изместване от производството към услугите след като японските потребители се чувстват по-уверени, за да харчат значителните спестявания, които са натрупали.

Производството отбеляза подобрение в началото на годината, но както казахте има някои ограничения в снабдителната верига и те се отразяват в данните за индустриалното производство и особено за автомобилния сектор. Там се забелязва недостига на чипове, който е с глобален мащаб.

И докога ще продължи това? Миналият месец имаше 40% спад в износа на автомобили. Знаем, че затрудненията засягат не само чиповете, но има много други фактори, които забавят растежа. Дали това ще приключи до края на годината или ще продължи и през 2022?

За момента има известна несигурност по въпроса. Преди време водихме дискусии с хората в Япония и очакванията относно недостига,  предимно относно недостига на чипове беше той да се преодолее до края на тази година. Но, както казахте, има и други затруднения в предлагането. Това внася известна несигурност за икономиката или поне за производствените сектори. Данните за производствената активност все още се подобряват и това е добра новина.