Енергетиката бе в центъра на дебата на Европейския съвет

Мария Тадео, Bloomberg, Брюксел

17:20 | 22 октомври 2021
Преводач: Мария Попова

По енергийните въпроси изходните позиции в ЕС бяха много различни.

Европейският енергиен пазар е много усложнен и силно фрагментиран. Всяка страна членка има различен енергиен микс: едни са значително напреднали с възобновяемите източници, други имат трудности да се откъснат от въглищата. Това ви дава представа колко фрагментиран е този пазар е няма общо решение, което да е подходящо за всички.

Вчера се постигна съгласие по таксуването, което отне часове.

Ще се разгледа и системата за търговия с емисии и дали има спекулации в тази посока, които тласкат цените нагоре. Беше заявено, че всяка държава членка трябва да използва всички възможни мерки, така че домакинствата да бъдат защитени.

Въпросът е там, че не беше казано почти нищо за цената на едро, за съвместните поръчки на газ, както и за изграждането на общи газохранилища. Франция, Италия и Испания казаха, че най-добрият подход към кризата е Европа да действа като единен блок от 27 държави.

Така ще има повече предимства в преговорите, когато те се водят от името на 27 държави. Но очевидно това не успя да залегне във вчерашния текст.

Полша зае значително място в дискусиите.

Това е водеща тема през последните дни – дали ще има Полекзит. Но бих казала, че двата случая са много различни. Полша винаги е заявявала, че иска да остане в Европейския съюз.

Въпросът бе за законността и за политиката.

Искам да подчертая, че вчера европейските лидери имаха дискусия по темата, но те бяха много дипломатични.

Дискусията беше спокойна и конструктивна. Европейците не искат да проявяват враждебност спрямо Полша, и особено спрямо нейния народ. Те казаха, че искат да разделят полския народ от полското правителство и да запазят диалога.

Но дали Полша ще напусне Европейския съюз в близко бъдеще? Ако зададете въпроса на когото и да е в Брюксел, отговорът ще бъде, че не се очаква подобно нещо.