StanChart: Китай няма да допусне Ефекта Лиман

Бил Уинтърс, главен изпълнителен директор на Standard Chartered

12:51 | 14 октомври 2021
Преводач: Вера Рашева

Как да тълкуваме Китай? Има регулаторен натиск. Всъщност не е ясно как върви всекидневният живот.

Гледам на Китай по следния начин:

Ръководството има социална програма, за която от известно време поддържа прозрачност.

Тази социална програма включва,  наред с други неща, насърчаване на заетостта сред младите хора, насърчаване на ангажирането на младите хора.

И ако разгледаме определени действия, които ръководството предприема по отношение на видеоигрите, сферата на образованието, ще видим, че това не са случайни атаки срещу случайни индустрии.

От тях става ясно, че от младите хора се иска да работят и да са  ангажирани.

Тези тактики ще бъдат ли използвани в други части на света? Разбира се, че не.

А възможно ли е да са ефективни? Да, разбира се.

Според мен големите технологични компании просто станаха доста могъщи. И възникват опасения относно способността за привличане на монополни наеми.

Какво означава това за банките?

Почти нищо. Сега пред нас се открива възможност за запълване на празнотите, които може да са били запълвани от големите технологични компании в миналото.

Считам, че конкурентната среда е добра за дестабилизатори или узурпатори, каквито бихме искали да бъдем.

Имаме страхотен бизнес в Китай, който расте бързо. Това е нашият най-бързо растящ пазар. Той е голям и доходоносен.

Ето защо ще продължим да инвестираме в Китай. Вярваме, че страната върви в правилната посока, въпреки че са налице някои трудности, през които трябва да се премине.

Ще сме осведомени за политическите инициативи и ще се опитаме да ги подпомагаме, а не да ги заобикаляме.

По отношение на Evergrande или който и да е предприемач на недвижими имоти – слушаме за неизпълнение на задължения. Това оказва ли влияние на вашия бизнес и на стабилността на финансовата система като цяло?

Не мисля, че са налице опасения за стабилността, понеже според мен това е контролируемо.

Възможно е да е контролируемо чрез намеса от страна на китайската държава.

Не изпитваме безпокойство по отношение на експозицията на сектора на недвижими имоти.

Разбира се, че имаме кредитен портфейл от недвижими имоти, както имаме и на други пазари.

Обаче като банка не придаваме тежест на търговската собственост, включително и в Китай. И като банка винаги се фокусираме върху предприемачите на най-високо ниво.

Ето защо не съм особено разтревожен за директно въздействието върху нас.

Разбира се, ако има верижен ефект, това ще обезпокои всички.