Каква е целта на новата програма на ЕЦБ, част 2

Янис Стурнарас, управител на Централната банка на Гърция

19:30 | 11 октомври 2021
Обновен: 21:31 | 11 октомври 2021
Преводач: Петя Кушева

Г-н управител, доколко се притеснявате, че повишаването на цените на енергията и затрудненията във веригата на доставки биха могли да застрашат икономическата прогноза на Еврозоната? Колко голям е рискът тези тенденции да извадят от релси възстановяването и да доведат до по-висока инфлация в средносрочен план?

Не бих избързвал с твърдението, че днес налице е стагфлация.

Ситуацията е все още под контрол. Вярно е, че сме насред перфектна буря.

Комбинация от причини поради пандемията, по-високите цени на енергията. Цените на газа са се повишили с 500 процента от началото на годината. Цените на електроенергията са се повишили с 250 процента от началото на годината.

Но въпреки това, нашите прогнози, имам предвид прогнозата на ЕЦБ, прогнозата на ОИСР, прогнозата на МВФ е, че тази година инфлацията ще надхвърли 2 процента.

Но следващата година и годината след това т.е. в средносрочен план тя ще падне под 2%.

Очаквате ли натискът върху предлагането и последствията от него да окажат каквото и да е влияние върху решенията, които ЕЦБ ще вземе през декември? Ще забавят ли излизането от периода на стимулите заради кризата?

През декември предстои следващият етап на прогнозиране. За момента не виждаме нужда да променяме позицията си относно паричната политика.

Както казах преди, следващата година, очакваме инфлацията да падне доста под 2 процента. Всъщност 1.7 процента  базова инфлация и дори по-ниска текуща инфлация - 1.5 процента. През 2023 г. дори по-ниска.

Така че за момента не виждаме нужда изобщо да се променя позицията по паричната политика.

Но ще обсъдим всички тези неща през декември, когато ще имаме нова прогноза за следващия тригодишен период.