Octopus: Енергийните пазари са в перфектана буря

Грег Джаксън, основател и директор на Octopus Energy

15:00 | 30 септември 2021
Преводач: Силвия Грозева

Как гледате на тревогите за доставките в Обединеното кралство? Какви развития очаквате в тази волатилна среда?

Обединеното кралство вече не разполага с енергийна независимост.

Подобно на много други страни то зависи от световния пазар на изкопаеми горива.

Трябва да инвестираме повече във възобновяемите източници, защото цените им зависят от местните условия, а не от световния пазар.

Какво е значението на инвестицията от 600 милиона долара? Позволява ли ви да приемете още клиенти?

Инвестицията от 600 милиона долара, които получихме ще ни позволи да продължим проучванията си за декарбонизиране на енергийната система.

В момента се намирам в изследователската база на Octopus Energy за декарбонизирано отопляване.

Тук изграждаме технологиите, чрез които ще се отделим от газа, чрез които отоплението на ток ще стане по-евтино и по-лесно за съхранение от газа.

Искате ли по-голям пазарен дял? Възможност ли е това за Octopus Energy?

Невероятно важно е да разберем енергийната революция.

Тя ще проработи само ако гражданите поемат по пътя на постиженията на Octopus в Обединеното кралство.

Привлякохме 2,5 милиона клиенти въз основа на прекрасно обслужване, основано на модерни технологии.

Наскоро приехме още около 600 хиляди поради проблеми с другите компании.

Сега пътят ни към световната декарбонизация трябва да приеме граждански облик, за да приемем можем да поемем повече клиенти.

Изградили сме Kraken - технологична платформа, операционна система за възобновяема енергия, която сме лицензирали за някои от най-големите енергийни компании по света.

Това ще послужи като основа за промяната.

Чия вина е това развитие на ситуацията? Правителството ли е виновно? Частните компании ли са отговорни? Чия вина е случващото се на 27 септември 2021 г.?

Енергийният свят преминава през идеалната буря.

Постпандемичните проблеми във веригите на доставки повлияха на толкова много пазари - от чиповете до автомобилите.

Енергийният сектор също е засегнат.

Отгоре на всичко Европа и Азия преминаха през сурови зими.

Намалелият запас на газ по целия свят все още не е запълнен.

В Обединеното кралство редица ядрени електроцентрали стоят изключени.

Идеалната буря дигна цените.

Всичко това описва нуждата от устойчивост чрез по-възобновяема енергийна система.

Не само в Обединеното кралство, а по цял свят.

Причината не е само за да се справим със замърсяването, а за да преминем към по-устойчива система, предлагаща по-евтина енергия.