Новите предизвикателства на AmCham в Китай, част 3

Кер Гибс, президент на AmCham Шанхай

12:00 | 29 септември 2021
Преводач: Вера Рашева

Налице е също стълкновение по отношение на друга политика на Китай — тази за нулевия Covid. Какви за усложненията  във връзка с това?

Това е труден въпрос. Проведохме много разговори с правителството на тема до каква степен е реалистично да има нулева толерантност, като поставихме също и въпроса за зависимите лица.

Всъщност в това отношение е засегнат чуждестранният бизнес — нашата способност да привличаме и задържаме чужд талант.

И не може да се отрече, че много наши бизнеси са силно локализирани, но има определени основни функции, които все още трябва да се извършват от хора, дошли от чужбина. А това несъмнено беше силно повлияно от ограниченията във връзка с Covid.

Самият аз ще се сблъскам с това. В момента съм в Сан Франциско, а в неделя тръгвам за Китай. Ще съм в двуседмична карантина в държавен център. Не го очаквам с нетърпение.