Evergrande пропуска две вноски по дълга си

Джон Лиу, Bloomberg

17:21 | 22 септември 2021
Преводач: Мария Попова

Дори и в Китай да не се повтори случилото се с Lehman, със сигурност ще има много трудности за банките, за собствениците на облигации, за инвеститорите вложили пари в  Evergrande.

Това е съвсем сигурно след като компанията не успя да направи плащанията по лихвите, а в четвъртък тази седмица е срокът за плащане на още 119 милиона долара лихви по облигации, а до края на годината имат да направят общо плащания за 670 милиона долара и около седем и половина милиарда, които трябва да се платят през следващата година по своите облигации. Има много поводи за тревога дори и това да не причини системни проблеми.

Заради всички проблеми на Evergrande, заради това, че се опитва да разпродаде всички свои имоти възможно най-бързо като значително намалява цените възникнаха притеснения за другите строителни компании дали ситуацията на пазара ще се окаже заразна, дали ще направи набирането на средства и продажбите по-трудни за другите и ще ги затрудни.