Лагард: Климатът се отразява на инфлацията

Кристин Лагард, президент на ЕЦБ

14:38 | 15 септември 2021
Преводач: Петя Кушева

През последните години централните банки започнаха да се тревожат за нещо, наречено изменение на климата. Федералният резерв прави коментари за това и Вие също. Защо централните банкери трябва да се тревожат за изменението на климата? Това наистина ли е нещо от Вашата компетенция?

За мен кристално ясно, че изменението на климата е неразделна част от нашия мандат. Помислете! Суша, глад, пандемия, наводнения, големи горски пожари - всичко това ще окаже влияние върху цените, следователно върху инфлацията. А от там и  на стабилността на цените.

Що се отнася до рисковете - не говорим само за блокираните активи, но трябва да говорим също и за разходите за прехода, с които ще се сблъскат много компании, за да излязат от бизнеса, който имат днес и се насочат към начина на водене на бизнеса си утре. Да не говорим за новите продукти, които ще трябва да предложат.

Традиционно изпълнителните директори просто се притесняват за своите акционери. Все по-често някои изпълнителни директори се занимават s обществено-политически въпроси. Смятате ли, че това са неща, с които изпълнителните директори трябва да се занимават? Трябва ли да говорят за изменението на климата или по-скоро за дискриминация по пол или трябва просто да се притесняват за възвръщаемостта на акционерите?

Трябва да се тревожат за всички тези въпроси, които споменахте.

Корпорациите не са хора, те нямат душа. Те не са физически лица, но се месят в живота на хората и в околната среда. Главните изпълнителни директори трябва да се ангажират с разрешаване на тези въпроси, да. И все повече от тях всъщност правят това, което е добре.