Веригата на доставки остава фрагментирана

Ананд Шринивасан, Bloomberg Intelligence

22:00 | 28 юли 2021
Преводач: Силвия Грозева

Ние доста писахме за това миналата година – как веригата на доставки е фрагментирана. Казахме, че в следващите 3-4 години ще има релокация и преразпределение на 30% от капацитета в производството на електроника в различни страни от ЮИ Азия. Дори и към САЩ.

Вече го забелязваме при електрониката. Те отиват в Малайзия, дори в Индия. Започваме да го забелязваме и при полупроводниците.

Две неща искам да кажа: ако това са данни за печалбата, които подобряват очакванията, при това в условия на недостиг на компоненти, и при положение, че това ще продължи в следващите няколко тримесечия, можете ли да си представите както биха постигнали, ако нямаше недостиг? Това първо.

Второ – търсенето на персонални компютри. Ние го казахме и го повторихме отново и отново. Десктоп компютрите не са мъртви. Те записаха чудесна година през 2020г. И тази е чудесна година за тях.

Ще имат пак добра година и през 2022г.

Мисля, че трябва да променим тона за персоналните компютри. Вече не по един или един и половина на домакинство, те стават по един на човек.

Другото, което искам да кажа е за маржините. Този цикъл на продукти, които водят след себе си услугите,  които също водят продукти и пак услуги – Apple го разбра. Това ще продължава да им подобрява резултатите.