Надпреварата на Китай и САЩ - част 2

Ерик Жу, Bloomberg Economics

19:42 | 6 юли 2021
Обновен: 19:42 | 6 юли 2021
Преводач: Кирил Петков

Сред основните предизвикателства, срещу които Китай ще трябва да се изправи за да надмине САЩ, са демографските фактори. Наскоро стана ясно, че  коефициентът на раждаемост на Китай е тревожно нисък. Това значи, че скоро населението ще започне да намалява. Броят работоспособни хора вече намалява и ще продължи да намалява по-бързо отколкото очаквахме.

Това значи, че така нареченият демографски дивидент, който подпомагаше ръста на Китай през последните десетилетия, ще се превърне в демографски проблем.

Следователно значението на производителността за поддържането на устойчив ръст на Китай в идните десетилетия ще нарасне. Но това е друго предизвикателство.

Външната среда става по-враждебно настроена след Covid-19. Китай ще бъде подложен на още повече изолация, особено от развитите икономики.

Това би попречило на обмена на идеи и иновации и така страната по-трудно ще навакса разликата в продуктивността.