BIS не вярва да имаме проблем с инфлацията в момента

Агустин Карстънс, генерален мениджър на Банка за международни разплащания

12:16 | 1 юли 2021
Преводач: Петя Кушева

Напредъкът на различните страни ще продължава. Накратко, развитите икономики са много добре позиционирани на пазара на фискалната и паричната политика, за да продължат да подкрепят своето икономическо развитие.

Те имат голям напредък по отношение на ваксинацията. Така че нещата изглежда се движат в правилната посока.

При развиващите се икономики напредъкът ще бъде по-бавен и по-разнороден, най-вече защото техният пазар не е толкова голям, както в случая с развитите икономики.

В същото време, излишно е да казвам, че нямат достъп до същото количество ваксинации при същото темпо. Следователно това ще представлява тежест за тях.

Усложняващ въпрос също е, че развитите икономики започнаха да растат доста бързо, което със сигурност е желателно.

Това ще означава, че ще видим по-добри глобални финансови условия, което може допълнително да усложни живота на развиващите се пазари.

Както вече казахме в нашия доклад, не вярваме, че в момента имаме проблем с инфлацията.

Да, ще търсим по-висока мярка на инфлацията.  Ще има ръст на инфлацията, но най-вече в отговор на относителните промени в цените, на базовите ефекти, на трудностите поради промяната при предлагането.

Всички те трябва да изчезнат относително скоро.

Така че централните банки трябва да ги предвиждат.

Ако не, това би означавало, че централните банки ще трябва да затегнат паричната политика, за да компенсират тези увеличения, а не мисля че това се изисква на този етап.

Ключово е, централните банки да бъдат много внимателни, особено тези в напредналите икономики, при наблюдение на резултатите или на очакванията за инфлация.

Те със сигурност трябва да бъдат много бдителни, за да не бъдат неподготвени. Досега не сме забелязали това и то е добър знак.