BIS: Фискалната подкрепа още ще бъде важна за известно време

Агустин Карстънс, генерален мениджър на Банка за международни разплащания

12:13 | 1 юли 2021
Обновен: 12:17 | 1 юли 2021
Преводач: Петя Кушева

Кога Европа ще се върне към по-строги бюджети

Ако сравним тази ситуация днес със ситуацията, която имахме преди шест до осем месеца, щяхме да имаме далеч по-голям фискален стимул за напредналите икономики от този, който си мислехме че е възможен.

Мисля, че това ще продължи да играе много важна роля. Фискалната подкрепа все още ще бъде важна за известно време, така както се разпределя.

Има друг допълнителен аспект, че част от фискалната подкрепа може да се разглежда с малко закъснение, само защото фактът, че много от трансферите й са натрупани в спестявания.

Разполагаемият доход, особено в развитите икономики се е увеличил. Стои въпросът доколко от тези пари ще бъдат изхарчени от хората.

Трябва да се предвиди, че харченето би могло да се увеличи и това би дало допълнителна подкрепа на икономиката.

Могат ли централните банки да сбъркат с климата

Като цяло почти всички централни банки, с които си взаимодействаме, са много наясно, че основният им мандат е това, което е в съответствие с инструментите, които имат.

Основно то служи за подкрепа на финансовата стабилност, ценовата стабилност и да могат да подпомагат икономиката в случай на рецесия.

Когато правят това, те разбира се подпомагат разпределението на доходите.

Разпределението на доходите не е монетарен феномен. Следователно централната банка не може да направи много.

Относно зелените аспекти и устойчивостта, това е огромен проблем. Той има много различни аспекти.

Централните банки не могат да имат ръководна позиция тук, защото нямат инструментите.

Но в същото време, в съответствие с техните мандати, има много неща, които биха могли да направят, за да подкрепят борбата с последиците от изменението на климата и със сигурност да улеснят зеленото финансиране, да насърчават по-добро разкриване на данните.

Огромни суми пари ще трябва да бъдат мобилизирани от частния сектор. Това ще изисква регулиране и надзор, така че централните банки могат да играят много конструктивна роля в това отношение.