Фед разруши мита, че ще бездейства за инфлацията

Трой Гайески, Skkybridge Capital

10:13 | 25 юни 2021
Преводач: Мария Попова

Трой Гайески, Skkybridge Capital: Изглежда в голямата си част това се дължи на факта, че пазарът осъзна че е повече от вероятно Фед да са прави. Шансът за преходна инфлация беше оценен на 4 от 5 и 1 от 5 шанс тя да се задържи и да стане по-агресивна.

Що се отнася до позиционирането, хеджфондовете, повечето макро инвеститори и повечето инвеститори във фиксирана доходност бяха позиционирани за още по-стъмна крива на доходността при песимистично настроени купувачи.

С осъзнаването на това послание на Фед и пренастройването на пазарните очаквания за инфлацията през 2022 и 2023 се стига до естествено успокояване на кривата и точно това стана през последните няколко седмици.

Дали движението на цените от миналата седмица говори повече за позиционирането отколкото за нещо друго?

Кришна Мемани, Lafayette College: 100%! Ако анализираме всичко, което каза комисията по отворените пазари, то няма какво да ни изненада. Отсъствието на конкретност за инфлацията и растежа би било самоубийство. Да не споменеш евентуалното изместване на датата за повишаване на лихвите в началото на 2023, в зависимост от случващото се на пазара, също беше очаквано.

Разликата е, че пазарът беше позициониран в съответствие с тезата, че Фед ще остави нещата да се развиват дълго време без да направи нищо. Общо взето, Фед разруши този мит. Смятам, че това е умен ход от тяхна страна, особено ако е бил преднамерен. Но дори и да не е бил преднамерен, резултатът вероятно е добър за пазара, защото извади от играта несериозните.