Разликите между забраната на Байдън тази на Тръмп за инвестиции в Китай

Джон Лю, Bloomberg

13:41 | 4 юни 2021
Преводач: Антон Груев

Забраната на Тръмп влезе в сила през ноември миналата година и дефинира засегнатите компании като такива, които са собственост, контролирани са от или са свързани с китайските военни. Администрацията на Байдън променя дефиницията за компаниите, които са обект на тази забрана, като казва, че това са компании свързани с военния сектор и сектора на технологиите за следене.

На пръв поглед, дефиницията изглежда разширена, но списъкът от 59 компании обект на тази забрана не се различава особено от списъка съставен от администрацията на Тръмп. Има няколко добавени компании като China Telecom, China Avionics и още няколко имена, но като цяло има приемственост.

От администрацията на Байдън казаха, че отчасти причината да направят това е, за да подсилят базата, на която съставят въпросния списък. Трябва да се отбележи, че Xiaomi, която беше включена в списъка на Тръмп и подаде оплакване пред съд и той определи компанията да бъде заличена от списъка, защото не се контролира и не е собственост на китайските военни. Администрацията на Байдън полага усилия това да не се повтори.

Китай предприема няколко стъпки в опит за защити интересите на тези компании. Съществува така наречения „Списък на неблагонадеждните“, който Китай състави преди около две години, но все още не е обявил. Вероятно това ще е отговорът им на този списък. Пекин се опитва да даде премерен отговор, който да покаже, че защитава интересите си, но без да рискува ескалация в отношенията с Вашингтон.