ARM: Трябва да проектираме ефективна индустрия на чиповете

Саймън Сигърс, директор на ARM

17:13 | 21 май 2021
Автор: Силвия Грозева

В последните десетилетия индустрията стана много ефективна в производството и развойната дейност. Това предизвика огромни иновации и намали разходите за цялата електроника, на която разчитаме всеки ден.

Миналата година показа някои слабости в ситуацията и е добре, ако правителствата разберат значението на полупроводниците за всички, да потърсят начин да осигурят развитието на силна индустрия в бъдеще.

Предизвикателствата в бъдеще са големи. Ще се изисква голяма развойна работа. Добре е да знаем, че това е във фокуса на вниманието на правителствените инвестиции.

За мен това е позитивен тренд.

Важно е да проектираме ефективна индустрия, която може да продължава да си позволява да прави развойна дейност и да разширява капацитета.