Самърс: Изпускаме нещо при жилищата

Лари Самърс, бивш министър на финансите на САЩ

15:20 | 17 май 2021
Преводач: Мария Попова

По дефиниция, винаги ще има някои компоненти от индекса на потребителските цени, които нарастват бързо през някой от месеците. Това казваха икономистите по времето на Картър, когато имаше голяма инфлация.

Има някои удивителни елементи. Ако разгледаме базовия индекс на потребителските цени този месец, той е нараснал по-бързо от водещия индекс, а това е обратното на прогнозите базирани на тази идея.

Ако разгледаме темпа на инфлацията, то изглежда той се ускорява. Това, което ме удивлява е селективността на хората.

Искам да кажа, че има нещо, което веднага привлича вниманието ми, когато правя анализ на растежа на ценовите индекси и то е, че цените на жилищата са скочили с 18% за последната година.

Но компонентът „жилища, обитавани от собственици“ от индекса на потребителските цени се е покачил с 2%.

Това ми подсказва, че вероятно пропускаме нещо значимо по отношение на жилищата. И ако цените на жилищата са скочили с 18%, не след дълго хората ще пресметнат, че сумата, срещу която ще могат да отдават жилищата си под наем ще скочи значително.

Така че, най-голямото изкривяване в данните, което вижда е по отношение на жилищата. Мнозина коментираха цените на автомобилите на старо. Тенденцията при тях надали ще продължи, а и увеличението е с няколко процента. Ако разгледаме месечния индекс по отношение на медицинските грижи той е нула при последните отчитания. И за миг не си помислям, че цените на медицинските грижи ще си останат на нула. А това е много по-голям компонент в индекса на потребителските цени отколкото цените на автомобилите на старо. Има вероятност да настъпи промяна.

Нека го кажем ясно, базовият индекс на потребителските цени е нараснал с 0,9% това означава годишна инфлация над 11%. Така че, има място за изчисляване на преходните влияния и на един изключително сериозен проблем – скок на инфлацията до 4%. Не мисля, че тези цифри могат да се пренебрегнат.

Освен това смятам, че ако разгледаме данните за почасовите надници, данните от производителите, всички входящи потоци, които определят ръста на бъдещите цени, те също се ускоряват.