Възстановяването на потреблението в Китай продължава да изостава

Джан Чанг, главен икономист, Barclays Азия

11:45 | 17 май 2021
Преводач: Силвия Грозева

Продължаващото подобрение на възстановяване на китайската икономика би трябвало да се очаква, но въпросът е наистина колко и от коя страна на търсенето.

Това искаме да разберем от последните данни.

Наистина забелязваме, че ритейлът продължава да разочарова, както казвате, което би трябвало да е в духа на данните от празниците за Деня на труда.

През тази празнична седмица, в която забелязахме желанието на хората да излизат се е върнало до предпандемични нива от 2019г. Дори има и лек ръст от 2,3%. Но като цяло разходите са се свили с 23%.

Това ни кара да сме по-разтревожени и да мислим, че потреблението продължава да изостава във възстановяването си, въпреки някои друг позитивни изненади, свързани с износа.