Медта е новият петрол

Джеф Кърис, глобален директор Суровини в Goldman Sachs

16:54 | 12 май 2021
Автор: Антон Груев

За нас медта е очевидният избор и бихме я нарекли и е най-стратегически важната суровина, ако искате да електрифицирате света. Медта е много по-добър проводник на електричеството от всеки друг материал. Това я прави новият петрол и ще осигури нужната ни енергия.

Въпреки това искам да се върна към ситуацията с желязната руда и към едно мое изказване от по-рано. Суровините зависят от нивото на търсене, а не темпа на растеж. И отчасти причината за нашия оптимизъм е нивото на търсенето спрямо предлагането. Ако търсенето е по-голямо, значи настроенията са положителни. Темпът на растеж в търсенето на стоманата в Китай намалява и се е понижил със 7%. Причината заради оптимизма е, че заради проблемите с емисиите, китайците намалиха предлагането. И в момента търсенето намалява, но предлагането намалява повече, така че създава положителни нагласи. Това е една от инфлационните последици от процеса по декарбонизация.