Сигнал за намаляване на стимулите ще има още тази година

Сами Шаар, главен икономист в Banque Lombard Odier

18:46 | 4 май 2021
Преводач: Мария Попова

Пазарът вече включва в оценките си три повишения на лихвите до края на 2023. Ако следваме наръчника на Фед и имаме затягане на политиката през 2022, то те ще проявят търпение, ще видят как реагира икономиката и ще изчакат три до шест месеца преди евентуално да повишат лихвите. Това се пада в средата на 2023, може би ще повишат лихвите еднократно или на два пъти. Трите повишения до 2023 предвиждани от пазарите изглеждат твърде много според нас, особено предвид насоките на Фед.

Фед настъпателно искат максимална заетост, а максимална заетост означава нещо по-различно от това, с което сме свикнали. Обикновенно обръщаме внимание на общата цифра и това ни е достатъчно. Но Пауъл и останалите управители искат да направят и следващата крачка и наистина да видят известен натиск върху работните места и трудовия пазар. Така че, подобрение в общата цифра не е достатъчно и затова Фед постоянно говори за това, че икономиката все още не е напълно възстановена. Трябва да видим значителен напредък преди тези, които са излезли от трудовия пазар, тези, които са безработни постепенно се върнат на работа.
Но каквато и система на измерване да ползване, особено ако анализираме предлагането, все още има доста голяма слабост на пазара на труда. Икономиката просто не е достигнала точката, в която Фед ще се почувстват спокойни да променят политиката си.