BlueBay Asset очаква ЦБ на Русия да вдигне отново лихвата

Полина Кудрявко, ръководител Развиващи се пазари, BlueBay Asset Management

11:10 | 27 април 2021
Преводач: Петя Кушева

Очаквахме това повишение от 50 базови пункта. Както казвате, беше малко по-рано от договореното, но истината е, че ако съчетаваме темпото на икономическото възстановяване и рисковете, нормализацията на монетарната политика е гарантирана.

Ако си спомняте в Русия централната банка има за цел 4% инфлация спрямо настоящите 5-6%. За да постигне своята цел от 1-2% ниво на реална инфлация трябва да предприемат цикъл от повишенине и в този контекст повишаването от 50 базови пункта е уместно.

Няма да е изненадващо, ако има повишение с още 100 базови пункта през следващите 12 месеца просто заради поставената цел на централната банка, която е да се постигне реален лихвен процент от 1 до 2%. В момента сме на дъното на този диапазон. Така че можем да очакваме повишение от до 100 базови пункта през следващата година.

От гледна точка на фундаментите не се променя, защото ако погледнем оценките и лихвите, Русия е най-силната икономика на развиващите се пазари с 18% дълг от БВП, излишък по текущата сметка, валутни резерви от над 600млрд рубли и доста затегната фискална политика. Трудно е да се намери страна с по-устойчив баланс. И бих казала, че ако не беше риска от санкциите, руските лихви ще се търгуват със 100 базови пункта по-малко и руската рубла ще бъде с 10-15% по-скъпа.