Credit Suisse: Темата за изкопаемите горива да се следи внимателно

Джон Уудс, главен инвестиционен директор, Credit Suisse Азия

21:00 | 22 април 2021
Преводач: Силвия Грозева

Явно печалбите в Китай са сравнително под очакванията. Те са позитивни, но са доминирани от отчетите в Южна Корея или Тайван.

Моторите на Северна Азия, силно подкрепени от ръста в глобалната търговия.

Факт е, че китайската икономика се нормализира. Това е друг начин да кажем, че се забавя. Не вярвам властите в Китай да са особено мотивирани да дават повече стимули от миналата година например.

На тази база забелязваме лек спад в корпоративните печалби, а след това и на нетните печалби.

Китай беше леко раздут. Има много силна ротация от ръст към стойност. Очаквам да продължи. Евентуално през втората половина на годината бихме могли да ревизираме технологичния сектор с колекцията на оценките.

Но в момента там нещата са водени от стойността, печалбите са изключителни и от гледна точка на регионално тактическо разпределение, перспективите са за подобрение в региона.

Климатичната среща

Позитивният ефект би имало при слънчевите, вятърните компании, ВЕИ, всеки устойчив сегмент, който се възползва от изключителните инвестиции по т-нар. Нова зелена сделка.

Впрочем в САЩ не е точно така, а по-скоро в Европа и особено в Китай. Да не забравяме, че президентът Си пое ангажимент Китай да постигнат въглеродна неутралност до 2060г.

По целия свят забелязваме подем, какъвто от десетилетия не сме виждали и при обема на стимулите и ликвидност, насочени в този сегмент, смятам, че печелившите са ясни.

От друга страна очевидно темата за изкопаемите горива трябва да се следи много внимателно, наред с други негативно засегнати ESG сектори.

Но най-общо за инвестиции следим тези сектори, които ще спечелят от това. Посочих вече кои абсолютно ще спечелят.