Като САЩ, и Китай има дълъг път в борбата с климатичните промени

Айми Барнс, старши съветник за Калифорнийско-китайския климатичен институт

17:34 | 22 април 2021
Обновен: 17:42 | 22 април 2021
Преводач: Кирил Петков

Не мисля, че въпросът е как Китай ще помогне.

САЩ и Китай са двете най-големи икономики и водещи замърсители в света. Това трябва да е нещо, в което да се обединят като равни.

Китай вече направи важна стъпка - постави цел да намали нетните парникови емисии до нула до 2060 г. Това е с десет години зад сегашната цел на САЩ, поставена с изпълнителна заповед от президента Байдън.

Миналата седмица в разговори между министър Шиа и специалният ни пратеник Кери се обсъдиха сфери за възможно съдействие, включително насърчаване на други страни, намаляване на емисии на метан, парников замърсител много по-вреден от въглеродния двуокис.

Също бе спомената и възможността Китай отново да положи усилия срещу емисиите на хидрофлуорвъглеводородите и хлорофлуоровъглеродите.

Това са охлаждащи елементи, които влияят на глобалното затопляне и в някои случаи са хиляди и десетки хиляди по-вредни от въглерода.

Подобно на САЩ, Китай има дълъг път пред себе си, но вече върви по него.