Credit Suisse успява да ограничи загубите

Томас Готщайн, главен изпълнителен директор на Credit Suisse Group AG

14:27 | 22 април 2021
Преводач: Мария Попова

Ние решихме повечето от проблемите. Имаме още 3% от акциите на Archegos, до голяма степен излязохме от позициите си и тази сутрин набрахме почти 2 милиарда долара с продажбата на конвертируеми облигации. Предприехме действия по управление на риска и промени в управата. Така че, направихме много, но предстои още много работа през второто и третото тримесечие. Предприехме множество мерки.

Разполагаме с капитал под условие, а това е най-добрият начин за увеличаване на акционерния капитал. Той е с краткосрочен шест месечен матуритет. За нас беше важно да стигнем до 13% съотношение на капитала от първи ред, каквото в момента вече постигнахме. А това беше важно за нас, за да приключим дискусиите по капиталите ни.