Комисар Джентилони подкрепя идеята за минимален глобален корпоративен данък

Паоло Джентилони, европейски комисар по икономиката

20:08 | 7 април 2021
Автор: Петя Кушева

Предложението на Джанет Йелен за минимално ниво на корпоративния данък в световен мащаб е много добра новина.

Един от основните резултати от новата атмосфера на многостранност, която създаде новата администрация на САЩ и възможността за сътрудничество на глобалната арена, може да бъде постигане на споразумения за глобално данъчно облагане.

Водим дискусия за това от години. Винаги е била на ниво страни-членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Нужен е пробив в тази дискусия. Мисля че е възможен. Необходим е пробив при двата стълба на дискусията.

Обсъждаме минимален корпоративен данък и цифрово данъчно облагане. Трябва да постигнем споразумение, защото тези две реформи на глобалното данъчно облагане вървят ръка за ръка.

Напълно доволни сме от първото решение предложено от американската администрация и по-специално от Джанет Йелън.

Решила е да отхвърли предложението за безопасно пристанище на цифровото данъчно облагане за американските компании. И това е основата за намиране на общо споразумение.

Ангажиментът за минимално корпоративно данъчно облагане е толкова важен в този момент.

Ако искаме истинско възстановяване от Covid кризата, имаме нужда разходите за обществени блага да бъдат налични за правителствата. А за да ги имаме, трябва да спрем ускореното понижване на корпоративния данък.

Така че имаме много добри новини. Но разбира се дискусията за подробностите по тези две споразумения, дигитално и минимално корпоративно данъчно облагане, все още продължава и се надяваме, че споразумение може да бъде постигнато през първата половина на тази година.

Едно от основните решения, които взехме точно преди една година, беше да суспендираме нормалните си регулации. И това важи както за фискалните регулации, така и за тези, които осигуряват  подкрепа на държавите-членки в кризата.

В същото време замразихме и регулациите на нашата държавна помощ. Това направи възможна подкрепата за компании, включително и Air France, както споменахте.

Не би било възможно при предишните регулации, но с извънредни и временни регулации е абсолютно оправдано, ако искаме да реагираме на кризата, в която се намираме.