Freightwaves очаква ръст на заплатите на шофьорите

Крег Фулър изпълнителен директор на Freightwaves

16:48 | 7 април 2021
Обновен: 16:51 | 7 април 2021
Преводач: Антон Груев

Ще има ръст на възнагражденята и това е добре за шофьорите на камиони и работниците в складове.

Но няма да е добре за транспортните компании.

Положителното е, че заради високото ниво на търсене и недостатъчния капацитет, транспортните компании ще предадат тези разходи на производителите и крайните потребители. Така че транспортните разходи като процент от общите за физическите стоки ще нараснат.

Очакваме това да се отрази и върху данните, но хубавото в настоящата ситуация, при която от 1980г регулациите бяха разхлабени, транспортните компании са относително малък дял от цялостната икономика.

Те носят едва 5-6% от световния БВП.

Тя има възможност да го развие, но това няма да доведе до значително увеличение на разходите или инфлацията за цялостната икономика.

Това е положителното в ситуацията и транспортните фирми ще могат да предадат разходите по веригата, а възнагражденията на шофьорите ще се увеличат. Всички тези фактори са много положителни. 

Това е бранш, който обича ниските данъци и разхлабените регулации. В нея често се говори за данъци, но се пропуска темата за циклите на търсенето.

В крайна сметка тези компании се справят изключително добре при индустриално търсене и търсене на товари. И въпреки очакваните увеличения на данъците, компаниите ще спечелят от по-голямото търсене.

Освен това инфраструктурата е най-важният елемент от производителността. 

Като отрасъл, транспортните компании се нуждаят от магистрали, които функционират както трябва и широка инфраструктура.

Ето защо това е по-положителен резултат, отколкото ако нямаше инвестиции и правителствени стимули. Мисля, че помощите ще предизвикат голямо търсене, особено в строителния сектор.

Големите строежи изискват преноса на много товари, което означава огромен възходящ цикъл за сектора.