Йелън призова за глобален минимален данък

Джанет Йелън, министър на финансите на САЩ

10:19 | 6 април 2021
Преводач: Антон Груев

Още едно последствие от взаимносвързания свят е 30-годишно състезание към дъното на корпоративните данъци. Конкурентоспособността не се свежда само до представянето на компании, чиито централи са в САЩ в глобални сделки за сливания и придобивания. А до стабилни правителствени данъчни системи, които набират достатъчно средства, за да ги инвестират в основни обществени блага и отговарят на кризи. И когато всички граждани справедливо си поделят бремето да финансират правителството.

Предложенията на президента Байдън от миналата седмица призовават към смели правителствени решения, включително увеличаване на минималния данък в САЩ и подновяване на международния ангажимент. Това е признание, че е важно да работим с други държави, за да се намали натиска от данъчни надпревари и премахване на корпоративната данъчна база.

Работим със страните от Г20, за да се споразумеем за глобален минимален корпоративен данък, за да спрем състезанието към дъното.

Заедно можем да се споразумеем за глобален минимален данък, чрез който икономиката процъфтява, основан на равни правила при облагането на многонационални корпорации и който подпомага иновациите, растежа и просперитета.