HSBC: Отстъплението на пазара в Китай е възможност за покупка

Фан Чук Уон, главен пазарен стратег, HSBC Private Banking Азия

19:50 | 29 март 2021
Обновен: 19:53 | 29 март 2021
Автор: Силвия Грозева

Причината за пазарната волатилност е тревогата от затягане на политиките и инвеститорите, които се опасяват от ликвидните условия в Китай.

Смятаме, че централната банка на Китай не бърза да затяга монетарната политика. В Китай икономическото възстановяване все още е неравномерно.

На приключилото заседание на конгреса в Китай, където бяха преразгледани политиките, бе потвърдено намерението за подкрепа на ръста.

Смятаме, че последните пазарни движения са по-скоро водени от технически причини, наред с натиска върху печалбите и тревогите на инвеститорите за затягане на политиките. Но според нас няма да има реален риск от повишение на лихвите в Китай, както посочват властите.

Позитивната среда ще остане сравнително стабилна.

Възстановяването на ръста обаче е доста стабилно.

Очакваме 3 до 5% ръст на БВП на Китай през 2021. Това доста силно ще подкрепи възстановяването на печалбите.        

Според нас ръстът на печалбите ще стигне около 20%.

Това ще бъде основната причина за подема на пазара.

Инвеститорите може да се насочат избирателно към секторите на устойчивост и светлите точки в пейзажа, които ще се възползват от новия петгодишен план.

Продължаваме да харесваме лидерите на структурния ръст. Също и тези, които се възползват от възстановяването на цикличните сектори.

Разпродажбите на дигиталните акции в Китай дава добри възможности за покупка, особено след като тези лидери в индустрията имат силни парични потоци, със силни конкурентни позиции в цифровата икономика.

Приемаме отстъплението им като възможност за покупка и в този смисъл подбрани циклични акции на стойността също изглеждат интересни. Включително китайските банкови акции, които дават доста привлекателен дивидент. Очакваме от възстановяването на цикличните акции да се възползват материалите и индустриалните акции в Китай.

Стратегията ни се насочва към лидерите на дигиталната икономика и подценените циклични акции.