SEC започна разследване на SPAC-компаниите

Дани Бъргър, Bloomberg

18:00 | 25 март 2021
Преводач: Мария Попова

Reuters разпространи новината и до момента комисията е поискала доброволно предоставяне на информация от някои банки за техния вътрешен контрол и ценообразуване.

Това не е официално разследване, но научихме, че се разглеждат два конкретни въпроса.

Първият – дю дилиджънс: дали компаниите, които купуват и сделките, които сключват съответстват на цялата шумотевица около АДСИЦ.

И вторият – евентуална търговия с вътрешна информация.

Обикновено има значителна разлика между момента на листването на АДСИЦ и реалното придобиване на компания. В този период, на тях не им е позволено да говорят за конкретните цели, които са набелязали. Ако някой научи за тези цели или знае за тях и наддава за АДСИЦ, тогава е незаконно в очите на комисията за ценни книжа.