Зентнър: Фед рязко ще коригира показателите на растежа

Елън Зентнър, главен икономист в Morgan Stanley

15:30 | 9 март 2021
Автор: Мария Попова

Да направим сравнението на база четвърто тримесечие, така че директно са го съпоставим с прогнозата на Фед.

На база четвърто тримесечие, това са 6,5% прогнозен ръст за тази година, който на тази база е 7,6% за разлика от 4,2% според Фед.

Нашата прогноза е доста над консесусната, доста над тази на Фед, защото това, което се приема като цяло със закона за стимулите отговаря на заложеното от нас в прогнозите.

Пазарът очакваше около 1,5 трилиона, но 1,9 трилиона не предизвикаха кой знае каква реакция на пазара, защото 1,2 трилиона ще бъдат похарчени тази година.

Ако се замислим за онези части от закона, който непосредствено трябва да повлияят на икономиката, те отговарят на очакванията и имат позитивен принос към икономическите прогнози.

Ще видим, че Фед рязко ще коригира показателите на растежа на предстоящото си заседание през март.