Citigroup: Търсене и производство ще се изравнят до няколко месеца

Ед Морс, директор „Глобални проучвания на суровини“ в Citigroup

07:58 | 5 март 2021
Автор: Мария Попова

По-голямата част от производството е възобновена, а оттук и значителното увеличение на запасите от суров петрол. Но не е възобновена работата на много рафинерии.

Нужно е повече време и е по-сложно да заработи отново една рафинерия отколкото да се възобнови добива на петрол.

Има един напълно очакван значителен спад на готовия продукт. Този спад ще увеличи маржовете както вече и стана. Това ще се задържи известно време, няколко месеца и тогава ще се повиши търсенето на суров петрол, защото ще заработят повече рафинерии. Така че, ще има адаптация с глобални последици.

Частниците са наистина интересни. Да, те наистина влагат повече пари, добиват повече петрол и повишават запасите си.

До момента те запазват пазарния си дял, който е 48-50 процента от общите регулирани количества.

Такъв беше, когато насочените петролни сондажи паднаха под 170, такъв беше и преди година, когато броя на насочените петролни сонди беше около 700.

Така че те запазват темповете на добив.

Те демонстрират какво правят рационалните играчи.

Убедени сме, че при ценовите нива, които очакваме, а дори и при сегашните, на пазара ще има все повече петрол, макар традиционните играчи да се забавиха заради дисциплината, която смятат, че искат инвеститорите.

Но при тези цени, инвеститорите ще променят гледната си точка.

Те ще си кажат: Това е къс цикъл при петрола, а при такива цени трябва да се добива петрол за къс цикъл! Така те ще реагират с нарастване на паричните потоци.

Предполагам, че точките на натиск върху индустрията ще се променят в края на пролетта и началото на лятото.