100X Group иска да включи по-масови продукти в крипто

Александър Хьоптнер, директор на 100X Group

13:30 | 3 март 2021
Автор: Силвия Грозева

Криптопазарът показва, че много от играчите започнаха преди няколко години да развиват инфраструктура. Сега се разрастват като брокери за обслужване на повече аспекти от нуждите на клиентите.

Това би било нещо, което да търсим.

Да видим как бихме могли да подкрепим нашите клиенти в пълния подход на предлагане на продуктите на пазара.

Това определено ни интересува.

На този етап трябва да се прецени кой пазар с какъв подход атакувате. Дали има интересни играчи за партньорство или дали ще се развиваме органично или неорганично.

 

Малко е трудно да се каже в момента дали инвеститорите на дребно или институционалните ще ни поведат, защото нямаме ясна дефиниция за клиентите от регулаторна гледна точка.

Продуктите, които предлагаме в момента са доста сложни.

По-насочени сме към професионалните и полупрофесионалните трейдъри.

Трябва да разширим този сегмент и да включим и по-масови продукти, за да увеличим клиентската база и да привлечем повече клиенти към платформата.

В институционалната част продуктите разбира се, са много интересни.