Oil Search не отдели средства за бъдещи проучвания

Кийран Улф, управляващ директор на Oil Search

11:54 | 24 февруари 2021
Автор: Антон Груев

Миналата година беше силна за нас от оперативна гледна точка.

Ако разгледате финансовото ни представяне, бяхме сериозно засегнати от спада в цените на суровините, конкретно петрола. И много от разходите ни бяха пряко следствие от желанието ни да доставим наличните си продукти, а не за бъдещи проучвания.

Цялостното представяне на компанията беше добро, както представянето в сферата на безопасността.

Успяхме да намалим разходната си база с 2 долара и 50 цента за барел и това беше направено по устойчив начин, а не изведнъж.

Компанията ни подготвя всички свои отдели за бъдещето и за изграждане на устойчивост на по-ниски цени на петрола.

Това беше първата ми година на поста, след като предшественикът ми имаше 25-годишен стаж.

Но по-важното е, че няма много такива неща и използвахме годината, за да подготвим компанията.

Най-голямото ни предизвикателство е да овладеем ковид и да подготвим служителите си за дълъг период, в който няма да виждат семействата си.

Точно натам бяха насочени усилията ми - да помогнем на тези хора да преодолеят повишеното натоварване и същевременно спада на пазара.