Белият дом държи под око риска инфлация

Брайън Дийс, икономически съветник на Белия дом

21:00 | 23 февруари 2021
Автор: Петя Кушева

Обръщаме се към икономисти и икономически експерти от различни страни, включително и хората, които споменавате.

Искаме да се уверим, че получаваме информация от всички страни, че обмисляме аргументите.

Искам да бъда много ясен, ние приемаме много сериозно рисковете, икономическите рискове, които са възможни.

Прекарваме много време в мислене за тях, притесняваме се за тях. Това ни е работата.

Но като оценяваме и балансираме тези рискове, вярваме, че рисковете от по-нататъшно увреждане на пазара на труда, рисковете от допълнително разширяване на икономическите затруднения надвишават рисковете да се направи прекалено много, което всъщност е теорията зад това, което се опитваме да свършим.

 

Това е риск, който държим под око и със сигурност това е нещо, което трябва да се има предвид.

Но ако погледнем назад към последните няколко десетилетия, виждаме, че икономиката има способността да се движи с по-силни темпове и съществуват инструменти за управление на тези рискове, докато вървим напред.

Можем да обсъждаме различни начини за измерване на разликата в резултата, в измерване на рисковете, свързани конкретно с тази криза.

Но ако обобщим всичко, ние сме в много несигурен и уникален момент на икономическа криза.

Затова се чувстваме доста уверени, че ще бъде по-добре, ако предприемем тези действия, ако тръгнем по пътя на растежа и след това работим с инструментите, които имаме, за да се справим с всякакви предизвикателства, които се изправят пред нас занапред.