Развитието вече се води от иновации, не от потребление

Патрик Жонг, управляващ партньор-основател, M31 Capital

07:45 | 24 февруари 2021
Автор: Силвия Грозева

В моя живот съм проследил няколко цикъла и обикновено се забелязва, че те са с продължителност от около 10г.

Този път цикълът е скъсен.

В системата се наля толкова голяма ликвидност.

Тази сутрин Рей Далио написа, че при тези мерки и тази метрика влизаме в една доста бурна област, която той нарича балонизираща.

Аз смятам, че като посока, ръстът не може да продължава безкрайно.

С лекия подем при доходността, смятам, че пазарът ще започва да се успокоява. Такъв е периодът.

Ние следим фундаментите.

Имаме късмет да сме на инвеститори в ранния етап от развитието на компаниите.

Търсим най-добрия ръст.

Що се отнася до хоризонта на ръст, не става дума само за самия ръст. Много интересни компании, които следим просто ще растат доста дълго време и с високи темпове.

Важно е да се постави всичко в контекст, както и вие правите.

Първо Китай спечели 1,1% дял от глобалния БВП миналата година. За пръв път, откакто Китай стана и номер 2 в света, постигна 75% американската икономика.

Преди това Япония бе номер 2 в света с около 50% от американската икономика.

Опитвам се да кажа, че китайската икономика е достатъчно голяма, за да стимулира много нов ръст, този път не с потребление.

Смятам, че ще бъде с иновации.

Когато се върнах в Китай през 2009 г., зададох този въпрос директно на министъра на финансите Тимоти Гарнтър. Попитах го кое ще води американския ръст след финансовата криза.

Той ми каза, че на всеки 10 години една четвърт от американската икономика се обновява. Точно това виждаме в момента.

Структурните възможности на ранен етап все по-често са водени от иновациите. Не от потреблението.

Тук ще разположа голяма част от капитала ни.

Ние наемаме хора. Всички са експерти в някаква област, преди да се присъединят към нас. Ние наследихме Модела Уелингтън.

Всеки е експерт и ние споделяме опит в различни схеми и различни технологии, постоянно правим сравнения.

Вярвам, че конвергенцията на всички технологии ще бъде най-важната тема за нас.

Компания като ByteDance не е само медия. Не само интернет компания. Тя е и много други неща.

Има най-добрите идеи в областта на изкуствения интелект например.