Cisco: Дистанционната работа създава възможности за всички

Чък Робинс, директор на Cisco

18:00 | 30 януари 2021
Автор: Силвия Грозева

След като преживяхме прехода от старата към новата администрация, която е много активна в контактите си до директорите и целия бизнес, получихме покана за диалог. Как да работим заедно, за да решим някои проблеми в страната, да видим какви възможности има.

Първо, очаквам много конструктивен диалог между бизнеса и правителството.

Администрацията вярва и разбира ангажимента си към науката, свързана с пандемията и ваксината и това е съвсем ясно. Очаквам да възприемат същия подход и към технологиите.

Какво може да направи технологията за дигиталната инфраструктура на тази страна. За широколентовия достъп, за заличаване на различията и за равноправието.

Очаквам да потърсят нас, частния сектор, за да помогнем да се създадат умения в тази област.

Всички да имаме възможността да се образоваме и да включим всички хора в тази страна в една среда, в която да имат технологични умения.

Всяко работно място в бъдеще най-вероятно ще изисква някакъв елемнт от технологичните умения. Ние можем да достигнем вече до всяко кътче на страната като индустрии и да обучим хората.

Заедно с убеждението, че хората вече могат да работят отвсякъде.

Много работни места ще се възползват от това, както и да се използва технологията за създаване на умения и да се наемат на работа хора от цялата страна. От региони, за които не бихме си и помислили преди.

Това ще бъде важна възможност за всички.