Two Sigma: Да намерим по-добра метрика за оценка на удовлетворението

Дейвид Сигел, съосновател и съпредседател на Two Sigma

16:18 | 18 януари 2021
Автор: Силвия Грозева

Доста се тревожа от последиците от промяната в работните навици и като цяло човешкото преживяване. Така да го наречем.

Това имам предвид като казвам човешко преживяване.

Предполага се да градим свят, който харесваме.

Всичко около нас се прави според нашите цели.

Искаме приятен живот. Да живеем в приятна среда. Да имаме кариера, която да ни възнагради. Да имаме образование, което да ни просветли. Това са много хубави неща, които създаваме и които правят живота ни възнаграден и приятен.

Но това ще стане само, ако се фокусираме върху това, което правим.

Трябва да започнем с намиране на по-добра метрика за оценка на удовлетворението от обществото.

Например често използваме БВП като метрика.

Ако той се повиши, мнозина правят заключението, че сме свършили голяма работа.

Но БВП е доста опростена мярка, само една цифра. Качеството на живота не се мери непременно така и не е точно свързано с БВП.

Това с аразлични неща.

БВП измерва възнаграждението. Може да имате неравномерен ръст.

Затова поне всеки може да приеме, че с развитието на обществото към ниво, по-силно повлияно от технологиите, благата трябва да се разпределят сред по-широк кръг хора. Не само сред малцинството от населението.

Оказва се, че е много трудно да се определи в една цифра как обществото или един бизнес се справя. Има много различни неща, които трябва да се измерят, за да получим общата моментна картина на успеха.

Неща, свързани със здравето.

Неща, свързани дори с щастието, макар че мнозина не искат да се включва. Измерване на щастието, удовлетворението.

Трябва да измерваме и колко справедливо е било разпределението на благата между хората.

Така че краткият отговор е следния: оценката на здравето на обществото е трудна.

Понеже е трудна, хората се опитват да я опростят и сведат до една-две цифри, което намирам с опростено и неуместно.