Bundesbank: Производственият сектор ще бъде силно засегнат от кризата, Част 3

Клаудия Бух, вицепрезидент на Bundesbank

13:08 | 15 октомври 2020
Автор: Мария Попова

Относно времевата рамка, данните са прогнозни за първото тримесечие на следващата година. Но разбира се, никой не разполага с точните цифри, с точните дати, защото всички знаем, че налице е значителна несигурност около тези данни. Кои сектори ще пострадат най-тежко? Както вие казахте, най-вероятно това са секторите, които са най-сериозно повлияни от пандемията. 

Но ние разглеждаме и световната икономика. Германия е силно интегрирана в световните вериги за стойност, така че не става дума само за местните услуги. Ако говорим за цифри, то те са най-високи за сектора на услугите, защото там оперират и много малки фирми. Но по отношение на относителния ръст, производственият сектор ще е този, който ще бъде най-сериозно засегнат. Това е и причината да се увеличат банковите провизии по заемите повече от броя на банкрутите в относителна стойност.