ЕЦБ осигурява критична подкрепа: Лагард

Кристин Лагард, президент на ЕЦБ

09:30 | 11 септември 2020
Обновен: 16:14 | 11 септември 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Мерките по паричната политика, които предприехме от началото на март насам, осигуряват особено важна подкрепа за възстановяването на икономиката в еврозоната и запазване на ценовата стабилност в средносрочен план.

По-специално те подобряват ликвидността и условията за финансиране в икономиката, допринасят за поддържането на притока от кредити за домакинствата и предприятията и способстват за запазването на благоприятни условия за финансиране за всички сектори и държави.

Същевременно при сегашните условия на повишена несигурност Управителният съвет ще оценява внимателно постъпващата информация, включително динамиката на обменния курс, с оглед на последиците за средносрочната перспектива за инфлацията.

Той остава в готовност да приспособи всички свои инструменти, както е целесъобразно, за да осигури устойчиво доближаване на инфлацията към целевото равнище, в съответствие със стремежа си към симетрия.

Позволете ми сега да обясня по-подробно нашата оценка, като започна с икономическия анализ. Реалният БВП на еврозоната спадна с 11,8% на тримесечна база през второто тримесечие на 2020 г.

Постъпващите данни и резултати от проведени анкети сочат по-нататъшно възстановяване на икономиката на еврозоната и силен подем в растежа на БВП през третото тримесечие. Успоредно със значителния подем в промишленото производство и услугите са налице признаци за осезаемо възстановяване на потреблението.

В последно време инерцията в сектора на услугите отбелязва забавяне в сравнение със сектора на промишленото производство.

Това показват и резултатите от проведени анкети за август. Ускоряването на разпространението на коронавирусната инфекция през летните месеци има неблагоприятно отражение върху краткосрочната перспектива. За в бъдеще по-нататъшното устойчиво възстановяване все така ще зависи в голяма степен от развитието на пандемията и от успеха на мерките за нейното ограничаване.

Макар че несигурността, свързана с развитието на пандемията, вероятно ще отслаби възстановяването на пазара на труда, потреблението и инвестициите, икономиката на еврозоната би трябвало да бъде подпомогната от благоприятните условия за финансиране, от експанзионистичната фискална ориентация и от засилването на икономическата активност и търсенето в световен мащаб.