Какво е разделяне на акции

08:22 | 2 септември 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Разделянето на акции става, когато управителният съвет на една компания реши да броя на акциите в обръщение, достъпни за акционери и потенциални инвеститори. Например, разделяне на 2 за 1 акция за компания с 10 милиона акции ще удвои броя на акциите до 20 милиона.

Така се удвоява броя на акциите на съществуващите акционери и се намалява наполовина цената на акция, което я прави по достъпна за инвеститорите. Разделянето на акции не променя оценката на компанията, въпреки промяната в цената и броя на акциите.

Публичните компании могат да емитират и обратно разделяне на акции, което разделя броя на акциите за инвеститори.