$3,5 трлн очаквани щети от студената война САЩ-Китай, част 1

Апджит Уалия, директор Технологични стратегии, Deutsche Bank

14:03 | 27 юли 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Разгледахме сектора глобално и ако има пълно разделяне между САЩ и Китай и смущения в търсенето и предлагането, за да установим какви ще са разходите.

И цифрата излиза към 3,5 трлн долара.

Тя съдържа три сегмента – първият е органичното крайно търсене в Китай. Това, което Китай купува в света и той излиза към 400 млрд долара на година.

Вторият е най-важният – веригите на доставка. Китай вложи доста време да изгради своите клъстърни мрежи, които произвеждат доста неща за технологиите и реекспорт. Ако нещата тръгнат към разделяне, тази мрежа трябва да бъде възстановена на друго място по света, евентуално в части от Азия или в Америка или в САЩ.

Разходите за това прехвърляне ще са около 1 трлн долара в следващите 5г. А според някои експерти може да отнеме и 10г. Но 5-10 години ще бъде времето за нейното преместване.

И накрая е технологичната стена. Това практически означава, че ако напрежението силно се повиши, ще имаме конкурентни стандарти в света. Китайците ще имат свой стандарт – било за 5G,за персонални компютри или за слушалки. И Западът ще има свои.

И ще има много необвързани страни, които биха очаквали компаниите да поддържат и двата стандарта, които да работят. Разходите за това в сектора ще бъде около 2-3%.

Ако съберем и трите за 5г излизат 3,5 трлн долара разходи за пълното разделяне.