$3,5 трлн очаквани щети от студената война САЩ-Китай, част 2

Апджит Уалия, директор Технологични стратегии, Deutsche Bank

14:02 | 27 юли 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Създадохме един индекс, който измерва интензитета за последните 5г по различни сектори в глобалните технологии.

Било хардуер за полупровоници, софтуер, IT услуги.

Искаме да видим кой има висока експозиция към Китай от гледна точка на продажбите и как са реагирали в последните 5г.

Интересно е, че пазарите са доста ефикасни от междусекторна гледна точка.

Сектори с висока експозиция към Китай в областта на хардуер и телекомуникационно оборудване се представят под очакванията. И те ще бъдат сред най-засегнатата група, защото губят китайското търсене или защото веригите им на доставка се забавят.

Секторът, който според нас има най-голяма експозиция към Китай са полупроводниците. Интересно е, че акциите им според нас не отговарят на фундаментите. Полупроводниците имат силна експозиция към Китай като търсене и предлагане. Но когато в последните 5г имаше повишаване на напрежението, акциите на този сектор се представяха по-добре от очакваното.

Това е нещо, което ще бъде поставено на изпитание в бъдеще.