Абдула от Sabic за реакцията на Г20 на Covid

Юсеф Абдула, директор на Sabic

14:08 | 8 юли 2020
Автор: Bloomberg TV Bulgaria

Лидерите на Г20, главно финансовите министри и централните банкери бяха изключително активни с пакетите стимули за икономиката.

Но искам да посоча много важен елемент.

Би не отдаваме всички предизвикателства в глобалната икономика на пандемията. Започнахме да изпитваме известно забавяне още през четвъртото тримесечие на 2019.

Пандемията просто ускори забавянето на глобалната икономика и създаде внезапен шок в системата.

Но видяхме много позитивен отговор на регулаторите на Г20, особено сред финансовите министри и централните банкери. Те научиха от предишните кризи, отделиха време да предложат стимули.

Но този път проблемът е в някои слабости на световната икономика,  които ни позволяват да обърнем внимание на структурните промени, свързани с дигитализацията, с възможностите за свободна търговия и най-важното – да не губим представа за ключовия принцип на устойчивостта. И на развитието на човешкия капитал.

Много е важно да не ги забравяме, защото обикновено в криза хората забравят тези дългосрочни проблеми.

Включително – посветихме специален екип, който да следи за изпълнението.