Джордж Биличич: Възможността да инвестираме в енергетиката е нещо хубаво

Джордж Биличич, ръководител на отдела за енергийно, енергийно и инфраструктурно банкиране в Lazard

19:01 | 21 юни 2024
Преводач: Бистра Стоименова

Ако погледнем изследването, всичко, което се разглежда – всеки вид енергия, всеки вид производствена мощност – върху какво са фокусирани инвеститорите най-вече? По отношение на места, които могат да видят колебания за в бъдеще?

Според мен инвеститорите разглеждат профила на разходите за производството на енергия като основен въпрос. Страната се нуждае от страшно много нова енергия, заради динамиката на изкуствения интелект, заради местното производство, заради икономическия растеж и електрификацията.

Хората се опитват да разберат дали сценария включва всичко гореизброено, или ще има един определен победител сред видовете производство на енергия.

Какво ще кажете за изкуствения интелект? Хората тепърва започват да го забелязват. Ако изкуственият интелект има нужда от капитали, всичко което захранва изкуствения интелект също има нужда от капитали. Колко голяма е тази нужда?

Един от големите дебати е точно колко голяма е нуждата. Тя е доста голяма. Дори да намалим търсенето наполовина, ще имаме нужда от много капитал, който да се влее в електропреносната мрежа, в нови видове производство на енергия, във възобновяеми източници. Има огромно количество възможности на публичния и частния пазар да вложат капитали и да получат много добри печалби.

Какво мислите за противоборството на ядрената енергия срещу природния газ тези дни? Кои са по-атрактивните отрасли за инвеститори, които имате предвид, за да вложат свежи капитали в ново сливане или поглъщане през следващите 12 месеца?

Ние смятаме – и това се потвърждава от проучванията, които правим всяка година – че имаме нужда от всеки вид производство на енергия. Възобновяемите източници ще продължат да бъдат използвани. Ще имаме нужда от повече природен газ и имаме нужда от инфраструктура за природен газ. В някакъв момент в бъдещето ще разполагаме и с нова ядрена енергия.

Така че смятам, че всички тези отрасли са много добри. Това е позитивно нещо, което откриваме в бизнеса си – възможността да инвестираме в енергийната промишленост и енергетиката.

От една страна я има нуждата от възобновяеми източници, но от друга има скептицизъм за това колко бърз може да е навлизането им. Как бихте отговорили на тези критики?

При възобновяемите източници е очевидно, че са атрактивни от гледна точка на разходите и са широкоразпространени, те са спомогнали за цените за клиентите. Няма такова нещо като възобновяеми източници 24/7, затова освен тях имаме нужда от много други видове производство на енергия.

Не е въпрос на противоборство, а на ситуация, в която всички видове производство на енергия и всички видове гориво ще продължат да се използват.