Hindalco очаква 5% ръст на търсенето на алуминий в Китай

Сатиш Пай, управляващ директор Hindalco Industries

16:05 | 29 май 2024
Преводач: Силвия Грозева

До каква степен това се дължи на продължаващото възстановяване в Китай? И каква роля играе това във вашата прогноза?

Продължавам да казвам, че това, което става в Китай има най-голямо значение за алуминий, медта и повечето суровини като цяло.

Затова признаците на това, което се случва в икономиката на Китай, особено в секторите на строителството, защото при ВЕИ и електромобилите, които водят търсенето на алуминий и мед, доказват, че Китай е много важен за нас.

Сега се дават стимули дори за строителството, което поема около 30-35% от алуминия и по-голямата част от медта. Това вероятно ще води цените на суровините и търсенето в бъдеще.

Ще ни дадете ли числа за ръста, който очаквате тази година? Като печалба или като цяло за ръста на търсенето?

Бих искал да говоря географски. В Индия очакваме търсенето на алуминий и мед да е се повиши със 7 до 9% на годишна база.

В Китай по-специално търсенето ще бъде 4%. В САЩ също ще е към 4%. Европа, дори да остане без промяна, ще бъдем доста доволни, защото тя е най-слабата брънка в глобалната верига на доставки.

Общото търсене ще бъде ли водено от автомобилния сектор? Защото напитките не се оказаха така силни, както очаквахте миналата година. Къде според вас е най-големия ръст по сектори?

Ще ви кажа сектор по сектор. Най-големият за нас 50-60% са напитките. Кенчетата за напитки. Миналата година търсенето им бе слабо поради попълване на запасите. Но през четвъртото тримесечие бе поставен рекорд по доставки.

Затова пазарът на кенчета за напитки глобално се завърна доста силно.

Автомобилният сектор също се справя доста добре.

Строителството като цяло започна да расте с очакванията за американските лихви. Хората знаят, че намаленията може би няма да са с очакваните темпове, но знаят и че вероятно лихвите са стигнали вече пика си. Това започва глобално да се отразява в жилищното строителство, което се завръща.

Затова мисля, че строителният сектор тази година трябва да е по-добре в сравнение с миналата.

И в областта на аерокосмическата индустрия, която е малка, но доста печеливша за нас, търсенето е изключително силен. Тук имаме ограничения в капацитета.