Гопинат: Китай трябва да вземе мерки за имотите

Гита Гопинат, първи зам.-управляващ директор на МВФ

13:48 | 29 май 2024
Преводач: Силвия Грозева

МВФ повиши прогнозата си за ръст в Китай за 2024г и 2025г. На какво се дължи решението?

Повишихме китайския ръст с 0,4% за тази и следващата година. Прогнозираме вече ръст от 5% тази година и 4,6% догодина. Има две основни причини за това.

Първо, по-добрите от очакваните данни за БВП за първото тримесечие на 2024г. Това повиши прогнозата ни.

Второ, включихме някои по-нови съобщения, направени в областта на политиките.

Това са двете основни причини да повишим прогнозата.

Някои казват обаче, че 5% е непостижим ръст за Китай. Те казват, че настроението в частния сектор остава все още слабо. Имотният сектор също е в хаос. 60 млн жилища остават непродадени. Има доста финансов стрес. В даден момент може да натежи на доверието и на очакванията за ръста. Какво мислите?

Китайската икономика продължава да се възстановява. Определено забелязваме, че потреблението се възстановява, но остава още работа.

Силата на публичните инвестиции остава. Частните инвестиции са все още слаби главно поради слабостта в имотния сектор. Затова забелязваме признаци на възстановяване, но да, остава да видим още доказателства за това.

Смятам, че въпреки всичко ръстът тази година ще бъде около 5%.

Какво още трябва да се направи?

Първо, оценявам мерките, които бяха предприети. Последните съобщения за подобряване на оборудването на фирмите и потребителските стоки на домакинствата. Това може да помогне.

Според нас обаче ще е нужно повече. По-точно при имотите, за да се реши проблемът да предварително продадените жилища. Има много жилища, които са продадени вече, но не са още завършени. В това отношение смятаме, че централното правителство може да има по-голяма роля. Да се намеси и реши въпроса като помогне да бъдат завършени продадените на зелено жилища.

Така ще се повиши доверието на домакинствата, което в момента е най-важно. Ще помогне и да се реши въпросът с ненадеждните предприемачи.

Второ, да се осигури подкрепа. Като цяло смятаме, че би трябвало да се приложи фискално неутрална позиция. Това е важно. Разходите да се насочат в посока на подпомагане на домакинствата с ниски доходи. Защото другите могат да използват повече от допълнителните си доходи, което също ще осигури тласък за икономиката.