Гопинат: Важно е страните да не действат едностранно

Гита Гопинат, първи зам.-управляващ директор на МВФ

13:46 | 29 май 2024
Преводач: Силвия Грозева

Как оценявате въпроса с търговската война, която някои смятат, че ще се повтори? Финансовите министри на Г-7 призоваха Китай да промени търговските си практики. А САЩ казаха, че ще върнат митата, които изтичат. А самият Китай също каза, че може да наложи 25% мита върху вносните коли от САЩ и от Европа. Как може да се развие това и как ще се отрази на китайската и световната икономика?

Бях на срещата на Г-7. Определено живеем във времена, в които се поставят въпроси за глобалната търговска система и справедливостта й.

МВФ има общо правило да подкрепя силно търговска система, основана на откритите правила. Затова всякакви спорове между страните според нас трябва да се решават чрез многостранната търговска система.

Има повдигнати опасения. Индустриалните политики се посочват в разговори навсякъде. Много страни въвеждат такива. Това си има последствия не само за разпределението на техните собствени ресурси, но и като потенциално заразяване по света.

Това генерира рискове от по-голяма фрагментация.

Затова смятаме, че е от критично значение страните да не действат едностранно, да използват многостранната търговска система, за да решат проблемите, а да работят помежду си. Да засилват търговската система. Да намират по-добри правила за страни, които използват субсидии.

Така че да има общоприети принципи как да се решават подобри проблеми.

Говорихте за индустриалните политики и свръхкапацитета. Това бе един от проблемите, повдигнати от Льомер в интервюто му за Bloomberg. Той казва, че по-евтините китайски стоки ще са нужни за цялата глобална икономика. Как оценявате това?

Първо, когато говорим за Китай, важно е да оценим макроикономическата ситуация. Фактът, че общото търсене в Китай остава слабо. Все още прогнозираме негативно производство за тази страна. В среда на слабо търсене това ще генерира дисбаланси и трябва да се вземат мерки.

Не говорим за усложненията за останалата част от света. Само Китай е важно да успее да повиши търсенето. Това много ще помогне.

Второ, за всички страни, включително и Китай, които въвеждат индустриални политики е важно да го правят целенасочено и временно. Иначе ще се окажете с неправилно разпределени ресурси в собствената си страна. Без да говорим за заразяването в други страни по света.

Така че от гледна точка на отделните страни е важно да се уверят, че ресурсите са правилно разпределени. Някой път тези индустриални политики просто дават объркващи сигнали и накрая имаме по-непродуктивна икономика.

Това са проблемите, на които страните трябва да обърнат повече внимание.