Бежовата книга показа лек ръст на икономиката на САЩ

Моли Смит, Bloomberg

12:00 | 18 април 2024
Обновен: 12:19 | 18 април 2024
Преводач: Силвия Грозева

Част от обобщението от Бежовата книга: общата икономическа активност се разширява леко от края на февруари. 10 от 12 района имат или лек, или умерен икономически ръст, повишение от 8 в предишния доклад. Останалите два не са отчели промяна в дейността. Потребителските разходи леко са се повишили като цяло, като картината е смесена по райони и категории разходи. Много съобщения има за слабост в разходите за потребителски стоки, защото чувствителността на потребителите към цените остава повишена.

Изглежда голяма част от основните части на икономиката, било потребителски разходи, трудов пазар, инфлация – изглеждат в стагнация в сравнение с последния доклад от февруари.

Логично, с инфлацията, която определено са замрази и напредването в посока дезинфлация.

Потребителските разходи продължават да са слаби, определено чувствителни към цените в редица категории.

За мен беше интересно да видя, че има малко повече оптимизъм за посоката на трудовия пазар – към нормализация и връщане на заплатите към предпандемичните тенденции. Бизнесът казва, че очаква търсенето и предлагането на работници да е сравнително стабилно. Отварянето на работни места ще бъде умерено в бъдеще и ръстът на заплатите също става по-умерен в посока предпандемични нива.

Досега това всъщност не се случва. Забелязвам, че ръстът е много повече от умерен.

Продължаваме да говорим за силата на трудовия пазар. Фед внимателно следи заплатите, както и всички останали. Те растат с умерени темпове в 8 района, а останалите 4 забелязват само леко до умерено повишение. Много райони казват, че годишният ръст на заплатите наскоро се е върнал към историческите си средни стойности. Това също е интересно.

Да, изглежда, че нещата се движат в различни посоки в момента, но не и като се прибавят към инфлацията или като засилват инфлационния натиск. Което е позитивно.

Как това подкрепя чутото от председателя Пауъл вчера? Той отново спомена, че лихвите ще останат по-високи за по-дълго време.

Малко по-конкретно е. Но и не опровергава думите на Пъуъл. Показва, че инфлацията се движи в различна посока спрямо началото на годината. Просто не спада.