Очакванията на Goldman, BofA от сесията на парламента в Китай

Кинджър Лау, главен стратег акции Китай, Goldman Sachs, Уини У, главен стратег за Китай, BofA Securities

16:00 | 4 март 2024
Преводач: Силвия Грозева

Всички ще следят конгреса в Китай внимателно, защото това е голямо събитие за пазарите. Колко е важно то за катализаторите и за да продължи ралито при акциите?

Кинджър Лау, главен стратег акции Китай, Goldman Sachs: Много е важно. Сесията ще ни даде повече информация за мерките, ще одобри целите. Всички това гледат.

Не сме далеч от консенсуса за числата. Очакваме около 5% ръст за 2024г.

Другото важно число е съотношението на фискалния дефицит към БВП. Очакваме да е над 3% фискален дефицит.

По-важното число обаче е увеличения фискален дефицит. Това означава събиране на бюджетни и извънбюджетни разходи заедно. Там очакваме към 12%, съотношение на дефицит спрямо БВП. Това е голямо увеличение на фискалната политика спрямо 2023г.

Ако се потвърди това число, то ще помогне да се подобри леко доверието и да се стабилизират очакванията за ръст на очакванията за корпоративните печалби.

Уини У, главен стратег за Китай, BofA Securities: Хората следят тези неща. Както сме казвали, има три проблема на пазара.

Първият е продължаващия спад при имотите. Особено обезценяването на цените на активите създава негативен ефект върху богатството на домакинствата.

За нас е важно всичко, което би помогнало за стабилизирането на имотния пазар и доверието в него.

Второ. Кой е бъде новия фактор за растежа? Дали изкуствения интелект? Новите технологии? И какви мерки ще насърчават иновациите и китайското развитие в тези области?

Тези неща обаче имат по-дългосрочен ефект.

В краткосрочен план е важно възстановяването на доверието.

Доверието на частния сектор и на домакинствата. Бихме искали да разберем дали ще се обърне повече внимание на мерките, насърчаващи растежа, дали ще има стимули, повече реформи за отваряне.